Çevre Politikamız

 

BAŞAR TEKNOLOJİ olarak sürdürülebilir Kalkınma yaklaşımı ve çevre bilinci ile üretim girdilerinden, ürünlerimizin kullanımına kadar her aşamasında çevrenin korunmasını ilke edinerek, sonraki  nesillere  temiz  ve  yaşanabilir  bir  dünya   bırakmayı sorumluluk edinmiştir.

BAŞAR TEKNOLOJİ  olarak, kuruluşumuz bünyesinde bulunan Çevre yönetim sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak için:

Ulusal ve Uluslararası Çevre Mevzuatlarına uyumun da ötesinde, müşterilerimizin Çevre beklentilerini de karşılamayı,

Faaliyetlerimiz sırasında her türlü atığın kaynağında azaltılması için, çevre ile dost temiz teknolojilerden yararlanmayı, kirlenmenin önlenmesini, biyolojik çeşitliliğin korunmasına destek olmayı ve oluşan atıkları yasanın öngördüğü şekilde bertarafını ve geri kazanımını sağlamayı,

Çevre boyutlarını saptayarak, amaç ve hedefleri belirlerken bunları göz önünde bulundurmayı ,

Çevreye uyumlu ürünler kullanmayı ve tedarikçileri belirlerken bu kriteri göz önünde bulundurmayı,

Su, enerji, hammadde, yardımcı madde vb. ve doğal kaynakların kullanımlarında verimlilik ve tasarrufa önem vererek tüm çalışanlarımızın öneri ve katkılarıyla sürekli iyileştirmeyi,

Mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kullanmayı, sera gazları ve diğer gazlar dahil  olmak üzere emisyonlarımızı yasal sınırların da altında tutmayı,

Çevre Politikamızı, tüm çalışanlarımızla, müşterilerimizle ve toplumla paylaşarak, Çevre ile ilgili duyarlılığımız ve kararlılığımız konusunda tüm çalışanlarımızı, müşteri ve tedarikçilerimizi bilgilendirmeyi

Acil durum risklerini azaltmaya çalışmayı Ve yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda, çevresel kirliliği önlemeyi ve her sahadaki potansiyel ve    performansımızı sürekli geliştirmeyi

yasal zorunlulukları ve uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi taahhüt ederiz.