İSG POLİTİKASI

 

Başar Teknoloji olarak;

Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesini,

Çalışanlarımızda İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini  ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,İşyerinde ; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak, her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,

İşyerinde; iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin de Kurumumuzun koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,

Kurumumuzu, İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,

Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizi artırılması ve iş sağlığı ve güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmayı ,

Entegre yönetim sisteminin kurallarına (talimat ,şartname ,süreç ,prosedür )  ve yasalara uygun olarak çalışmayı, sistemin etkinliğini sürekli denetlemeyi , sürekli iyileştirmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi taahhüt ederiz.